Pressdurk (P)
 
P gallerdurk tillverkas av konstruktionsstål, rostfritt stål, syrafast stål eller aluminium. Gallerdurkens bärstänger utgörs av plattstål 20-120mm, tjocklek 2-5mm.Och tvärstänger av plattstål, höjd 10-20mm, tjocklek 2-3 mm. Tvärstängerna kan även fås i samma höjd som bärstängerna (typ A).
 
Pressdurk för gångtrafik typ P
Pressdurk typ P

Pressdurk typ P kan användas inom plattformar, gångvägar och på platser där utseende har arkitektonisk betydelse. Bärstål och tvärstål är båda av plattstål. Pressdurken kan erhållas i ett flertal olika maskvidder. Kan även fås med snedställda bärstål.
 
Pressdurk för tung trafik
Pressdurk för tung trafik typ P

Pressdurk av denna typ används till stora laster där lastbilar och truckar skall kunna köra. Beräkningar görs i dataprogram som följer DIN-normer.
 
Halksäker pressdurk typ XPT
Halksäker pressdurk typ XPT

Pressdurk typ XPT är extra halksäker, eftersom både bär- och tvärstålet är tandat. Press-durken kan fås med ett flertal olika tandningsmönster beroende på vilka ändamål press-durken skall användas till.
 
Finmaskig pressdurk typ P
Finmaskig pressdurk typ P

Finmaskig pressdurk används som entrégaller, skrapgaller och till invändiga gångplan. Där denna typ av durk skall användas, skall bärstålets riktning vara densamma som gångriktningen.