Produkter

Stål & Plåt® Takskydd - När säkerheten avgör

Stål & Plåt taksäkerhetsprodukterna är lätta och smidiga. Med hjälp av den senaste CAD/CAM -teknologin har vi lyckats att undvika svetsning vilket sänker vikten och ger ett mycket bättre utseende på produkterna. Modern pulverlackering med polyesterfärg finslipar utseendet och anpassar produkten till takets färg. Den låga vikten skiljer våra produkter markant från de traditionella smidesprodukterna.

Våra starkaste områden är kunskap i tunnplåt och flexibilitet i produktionen och i hela verksamheten. Vi är färdiga att lösa alla slags takskyddsproblemer. Med våra CAD/CAM -styrda maskiner är det enkelt att göra förändringar efter kundens önskemål. Världen och taksystemen förändrar sig och det gör vi också.

Nya lösningar testar vi i vårt eget laboratorium och hos SP. Därefter söker vi certifiering för dem. Allt detta betyder att kunden får både trygga och kontrollerade produkter.


SP Certifikat NR 102001
SP Certifikat NR 102002

Stål & Plåt AB har ett avtal om tillverkningskontroll i produktion med Statens Provningsanstalt. Vårt egenkontrollsystem är heltäckande från materialinkomst till kundleveranser. Produktionen är så mycket som möjligt byggd så att fel kan inte uppstå. CAD/CAM -automatiken försäkrar att delarna är exakta i dimensioner.

  

Nock- och takfotsräcke, snöräcke och slitsdurk


Produkterna är tillverkade av varmförzinkat stål. Räckesrören är starka och lätta beroende på ovalformen. Inga skarvhylsor behövs, då varje rör har en färdig skarv. Med detta sparar man pengar och tid vid montering.
  

Takbrygga


Takbryggan är tillverkad av plåtdurk och har en halkfri gångyta med utmärkt snögenomsläpplighet. Bryggan med tillhörande detaljer tillverkas av varmförzinkat stål. Pulverlackeringens standardfärger är svart och rött. Andra färger mot beställning enligt färgkartan omfattande hundratals kulörer. 

Sortimentet består av olika testade och godkända konsoler och infästningar till nästan alla taktyper. Med låga lutningar (<12°) kan bryggan också användas som gångväg i takfallets riktning.


 

Modulstegar


Fasadstegen tillverkas av varmförzinkat stålrör. Pulverlackeringen både ökar livslängden och ger ett snyggt utseende. Ovalformen i sidorören passar bra för handen.

I systemet finns sex olika modullängder och fem väggbenlängder. Även handledare kan man välja i två varianter. Samma stege kan också användas som takstege.


 

Takstegar


Takstegen tillverkas av varmförzinkat stål. Förutom pulverlackerad svart och röd, levereras den även i andra färger mot beställning. Takpinnstegar används vid taklutningar över 25°. Takstegarna fästes i taket på var femte meter, dock minst vid nocken och takfoten. Med hjälp av distansprofiler kommer stegen på rätt avstånd från taket för bästa gåbarhet. Produkten är testad hos SP både med statiska och dynamiska provningar
 .

 

Trappstegar


Taktrappstegar används vid taklutningar från 8-45°. Att gå på taktrappstegen är säkert och lätt, då varje enskilt steg är justerbart och försett med halkskydd. Taktrappstegen tillverkas av varmförzinkat stål och pulverlackeras i valfri färg. Standard färgerna är svart och rött. Taktrappstegen monteras på distansprofiler för att ge maximal gåbarhet. Taktrappstegen fästes i taket på var femte meter, dock minst vid nocken och takfoten.


 

Taksteg


Takstegen är mycket lätta att montera, de hakas runt pannorna och bärläkten. Den takstege som bildas stör inte takets helhetsintryck. Taksteget får användas på hus med max fasadhöjd 4,0 m och max taklutning 45°. Lagerförs för 25 respektive 50 mm bärläkt.


 

Skyddsräcke


Skyddsräcket är tillverkat av varmförzinkat ovalrör. Förutom pulverlackerad rött och svart, tillverkas skyddsräcket även i andra färger mot beställning. Stolparna är 500 mm höga. Rekommenderad max längd mellan stolparna 1 200 mm.


 

Lättmonterat


FALSFÄSTE


Med Stål & Plåt-falsfäste kan man montera takskydd utan ett enda hål i taket. Sålunda finns det ingen risk för läckage. Falsfästet är försett med små nabbar, vilka gör att fästet låser fast om falsen och förhindrar att fästet kan glida. Myckett lätt- och snabbmonterat på bandtäckta tak.
INFÄSTNINGSPROFIL

Med infästningsprofilen kan man enkelt montera takskydd uppifrån. Ingen gångmöjlighet under taket behövs. Det finns lämpliga profiler till alla takplåtprofiler.
INFÄSTNINGSPLATTA PÅ PLÅTTEGEL

Används vid montering av takskydd på plåttegel. Finns för olika profiltyper.INFÄSTNINGSPLATTA PÅ TEGELTAK

Används vid montering av takskydd på min 17 mm råspont. Underlättar montering på tegeltak.BÄRLÄKTFÄSTE

Lätt och snabb montering av takskydd på lätt undertak med bärläkt min 34 mm. Bärläktfäste är kombinerad infästning och konsol. Produkten finns till hela Stål & Plåt sortimentet.SNABBFÄSTE

Används för infästning i undertak av minimum 17 mm råspont eller plywood P30 minimum 12 mm. Ingående delar: Mothållsjärn, bult, gummitätning och mutter. Erfoderlig vajer köpes separat. Snabbfäste går att använda med alla Stål & Plåt konsoler.Till början av sidan