Trappsteg typ SP

Våra trappsteg och trappsatser kan göras av pressade galler, perforerade galler, plattformsgaller, elektrosmidda galler och GRP-galler. Förutom ett standardutbud av trappsteg, levererar vi också skräddarsydda raka trappsteg och trappsteg för spiraltrappor med eller utan landning. 

Typ TR 3 - 30/33 x 33

  • Lagerstänger 30 x 3 mm
  • Tvärstänger 10 x 2 mm
  • Maskstorlek 33,33 x 33,33 ctc
  • Framkant på tåkantens nosning
  • Sidor på monteringsplattor 70 x 3 mm med hål
  • Bak på SP-profilkantstänger 30 mm höga

Halkfria modeller för bättre grepp:

Skriv TR.AD
Tandade lagerstänger.

Skriv TR.AV
Tvärstänger.

Skriv TR.ADV
Tandade lager och tvärgående stänger.

Maskstorlekar

För att se maskstorlekar
Klicka här