Svetsade galler spiraltrappor

Svetsade galler spiraltrappor

Stål och plåt erbjuder spiraltrappor med slitbanor som består av SP-galler. De finns i olika diametrar från 1600 mm till 3000 mm antingen medurs eller moturs i självfärg eller galvaniserat stål. Spiraltrappor är en perfekt lösning när du behöver en trappa i ett trångt eller begränsat utrymme där en konventionell trappa inte är möjlig. 

Genom att använda sig av både inomhus- och utomhusapplikationer säkerställer enkelheten i deras struktur snabb och kostnadseffektiv installation på plats. Alla element som rör, slitbanor eller räcke är skräddarsydda.

För att beställa måste du ha följande data tillgängliga:

  • höjd (skillnad mellan nivåer).
  • yttre diameter.
  • typ av räcke enligt nedan.
  • gallerstorlek för slitbanor.
  • plats för poster och utgångar på. nivåerna.

Behöver du hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss.