Betning och passivering

Våra rostfria rostfritt stål kan betas och passiveras.

BETNING
Betning avlägsnar ett tunt ytskikt från rostfritt stålgaller med en syralösning, som vanligtvis är en blandning av fluor- och salpetersyra. För att betningen ska vara effektiv bör ytan vara ren och fri från fett och oljor. Betning tar bort inbäddat järn, ytjärnförorening, värmefärg och svetsskal. Betning ger en matt och enhetlig grå yta.

PASSIVISERING
Passivering är en separat process för betning. Det kan utföras som en oberoende process eller som en del av betning som involverar salpetersyra i lösningen. I detta fall sker passivering sekventiellt och inte samtidigt. Salpetersyra är det vanliga starka oxidationsmedlet som används för kemisk passivering.